Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

THỨ 5 ,  24/05/2018  16:15:34 Lượt xem: 6901
Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lưu Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
Ngày 19.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) lần thứ 23. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Trần Lưu Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
 
images1089001_DSC_0208[1]
 
 Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đánh giá sát tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội là một trong những yếu tố quan trọng, tạo cơ sở xây dựng các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Vì vậy, hội nghị cần đánh giá đúng, sát thực tế kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, để thấy rõ sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thành phần kinh tế trong tỉnh. Trong thảo luận, các đại biểu cần gắn việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 với việc thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành để cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội; Các ý kiến tham gia cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không trùng lặp, không đề cập nhiều tới kết quả, thành tích mà tập trung vào đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, những yếu kém, khuyết điểm ở các cấp, các ngành cần khắc phục; Thảo luận về các mục tiêu và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hội nghị đã nghe, tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ: Phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 và mục tiêu, giải pháp năm 2015; Thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015; Thông qua báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 và Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015; Thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Quán triệt Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 1.7.2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, năm 2014 tỉnh đã thực hiện khá toàn diện và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nông nghiệp được mùa; thu hút đầu tư tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng sản phẩm (GDP) tăng 7,25% (Kế hoạch đề ra là 7,2% – 7,5%). Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 1,82%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,45%, giá trị thương mại dịch vụ tăng 9,43%. GDP bình quân đầu người đạt 35,62 triệu đồng (cao hơn 620 nghìn đồng so với kế hoạch). Cơ cấu kinh tế thực hiện đạt: nông nghiệp, thủy sản 14,86% – Công nghiệp, xây dựng 47,89% – Dịch vụ 37,25% (Kế hoạch là 17% – 48% – 35%). Kim ngạch xuất khẩu 2.098 triệu USD (cao hơn 98 triệu USD so với kế hoạch). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7 nghìn tỷ đồng (vượt 650 tỷ đồng so với kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4% (kế hoạch là 4,5%). Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở 40%. Tạo thêm việc làm mới cho 2 vạn lao động, đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã, trong đó khoảng 20 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm.
Năm 2015, tỉnh phấn đấu phát triển kinh tế – xã hội đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm (GDP) tăng 7,5%, trong đó nông nghiệp, thủy sản tăng 2,5%, công nghiệp tăng từ 8%, dịch vụ tăng từ 9,5%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 13% – công nghiệp, xây dựng 49% – dịch vụ 38%; GDP bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng; Kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỷ USD; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7,2 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo 3,2%; Xây dựng thêm 25 trường đạt chuẩn quốc gia.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã khái quát và kết luận những nội dung chủ yếu của hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23. Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, thu – chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 mà UBND tỉnh báo cáo, đồng thời nhấn mạnh 8 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện để hoàn thành và vượt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.