Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

THỨ 6 ,  12/07/2019  13:56:17 Lượt xem: 64501

Ngày 11.7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2019. Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo những kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, nội  dung trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch; công tác xây dựng Đảng được chú trọng; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Nghị quyết số 39), đến nay hầu hết các đơn vị, địa phương đều triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều địa phương đã đạt được kết quả bước đầu như các huyện Kim Động, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào…

Về quy định sáp nhập xã, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định, giai đoạn I, đến hết năm 2019, tỉnh không có xã nào trong diện phải triển khai thực hiện. Đối với việc sáp nhập thôn, toàn tỉnh có 7/10 huyện, thị xã, thành phố thực hiện với 294/851 thôn, khu phố. Đến thời điểm này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết sáp nhập 4 thôn của thị xã Mỹ Hào.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển, hoàn thành các mục tiêu năm 2019 đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế; tái cơ cấu ngành chăn nuôi nhưng không tái đàn lợn trong thời gian này. Ở các địa phương có diện tích trồng nhãn, cần chú trọng công tác xúc tiến thương mại để tiêu thụ nhãn.  Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó ngành Thuế và các địa phương cần tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt trong công tác thu ngân sách. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát tiêu chuẩn đối tượng thuộc diện quy hoạch. Nếu không đủ tiêu chuẩn cần cương quyết đưa ra khỏi diện quy hoạch, bên cạnh đó rà soát, kiểm tra quy trình bổ nhiệm các vị trí cán bộ lãnh đạo... Cùng với đó, cần chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại ngay tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị. Đồng thời yêu cầu, trong quý III năm nay, các địa phương phải hoàn thành triển khai các bước để sáp nhập những thôn trong diện phải sáp nhập theo quy định. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo các xã phải sát sao, phân công các đoàn thể ở thôn tuyên truyền, phát phiếu lấy ý kiến từng gia đình để tạo sự đồng thuận cao, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong nhân dân khi sáp nhập thôn. Về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp ở các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn; tham mưu với tỉnh nhằm bảo đảm chỉ tiêu đề ra, đến năm 2021 giảm được 10% tổng biên chế. Để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hiệu quả, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần trực tiếp xuống tiếp xúc, đối thoại với người dân để tìm ra các nguyên nhân sâu xa, từ đó có hướng giải quyết dứt điểm, nhất là các đơn thư kéo dài liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách.

Theo baohungyen.vn