Danh sách nhà tài trợ tiềm năng trên địa bàn huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên

THỨ 6 ,  01/06/2018  09:40:51 Lượt xem: 16966

 

  TT

Tên đơn vị,

cá nhân

Địa chỉ

(Xã, thị trấn)

Người đại diện

Điện thoại

liên hệ

Loại hình

(DN, nhà hảo tâm, nhà chùa, cá nhân....)

Lĩnh vực hoạt động

Quy mô

 hoạt động

(đối với doanh nghiệp)

Đinh Như Kiêm

Kiêu Kỵ- Gia Lâm-Hà Nội(Quê quán: xã Nguyễn Trãi)

 

0913368102

Công ty giấy

Sản xuất giấy

Quy mô lớn

Chùa Nhân Vũ

Nguyễn Trãi

Sư thầy Thích Đàm Oanh

0912843505

Nhà chùa

 

Huyện Ân Thi

và Kim Động

3

Qũy tín dụng nhân dân xã Đào Dương

Đào Dương

Nguyễn Đức Thiện

03213.835605

Hợp tác xã

Cho vay và gửi tiền trong địa bàn xã Đào Dương

Trung bình

Đặng Sỹ Chuyên

Thành phố Điện Biên (Quê quán: Đào Xá-Đào Dương)

 

0904366185

Doanh nghiệp

Xây dựng

Quy mô nhỏ

Đỗ Hữu Lực

Bãi Sậy

 

0912123001

Doanh nghiệp

Bán các sản phẩm gỗ

Quy mô lớn

Qũy tín dụng nhân dân xã Quảng Lãng

Quảng Lãng

Cao Phóng Tráng

 

Doanh nghiệp

Cho vay và gửi tiền đối với cán bộ và nhân dân xã

Quy mô lớn

Công ty may Phương Đông

Quảng Lãng

Nguyễn Văn Mạnh

 

Doanh nghiệp

Ngành may mặc

Quy mô trung bình

Phạm Văn Dũng

Vân Du

 

0982830277

Doanh nghiệp

Xây dựng

Toàn tỉnh

Công ty TNHH may mặc Smart shirts

Phù Ủng

Mr Shirley Cheung

03213849297

Doanh nghiệp

Sản xuất hàng may mặc

800 công nhân viên

10 

Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Mỹ Hào

Thị trấn Ân Thi

Hoàng Đình Đoàn

03213.941777

Doanh nghiệp

Ngân hàng

Doanh nghiệp lớn

11 

Sư thày Thích Đàm Hằng

Thị trấn Ân Thi

 

0983359819

Nhà chùa

Tu sỹ

Trong huyện

12 

Trung tâm điện máy Thặng Hằng

Thị trấn Ân Thi

Vũ Thị Hằng

03213.831190

Cá nhân

Kinh doanh

 

13 

Công ty TNHH Thịnh Hưng

Thị trấn Ân Thi

Nguyễn Trọng Tú

0912133244

Công ty TNHH

Kinh doanh, xây dựng

Trong tỉnh, huyện

14 

Công ty TNHH Hùng Hiền

Thị trấn Ân Thi

Vũ Như Chính

0984640888

Công ty TNHH

Kinh doanh, xây dựng

Trong và ngoài huyện

15 

Công ty TNHH may Foremart

Thị trấn Ân Thi

 

 

Công ty TNHH

May mặc

Quy mô lớn

16 

Công ty mây tre đan Yên Hưng

Phù Ủng

 

 

Công ty TNHH

Mây tre đan

 

17 

Công ty TNHH Hoàn Cầu

Thị trấn Ân Thi

Hoàng Văn Cầu

0912158105

Công ty TNHH

Kinh doanh, xây dựng

 

18

Công ty TNHH Quảng Hà

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

 

 

19 

Công ty cổ phần Hoa Lan

Nhà máy Vĩnh Khúc-Văn Giang

Nguyễn Thị Đông

03213730081

Doanh nghiệp

Sản xuất hóa mỹ phẩm, bao bì Carton

 

20 

Công ty may Tiên Hưng

Hạ Lễ

Nguyễn Tuấn Anh

 

Doanh nghiệp

Sản xuất Hàng may mặc

Quy mô trung bình

21 

Đàm Thích Hương

Hạ Lễ

 

 

Nhà chùa

Tu sỹ

Trong huyện

 

22

Trạm xăng dầu Quán cháo

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

Kinh doanh xăng dầu

 Trong huyện

23 

Trạm xăng dầu Bình Trì

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

Kinh doanh xăng dầu

 Trong huyện

24 

Công ty cổ phấn thương mại dịch vụ huyện

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

Thương mại dịch vụ

Trong huyện

25 

Công ty TNHH Minh Hoàng

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

 

 

26 

Công ty TNHH Sơn Hải

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

Dịch vụ thương mại

 

27 

Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên

Xã Quang Vinh

 

 

Doanh nghiệp

Giống cây trồng

Trong huyện, trong tỉnh

28 

Hiệu thuốc Ân Thi

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

Kinh doanh dược phẩm

Trong huyện

29 

Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng phát

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

30 

Ngân hàng đầu tư và phát triển huyện Ân Thi

 

Thị trấn Ân Thi

 

 

Doanh nghiệp

 

Trong huyện, trong tỉnh