Văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1 1

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU CHẾT/CHẾT NÃO

... ...

Tài liệu tập huấn Tổ chức Đại hội

... ...

Mẫu Nội quy, quy chế Đại hội

... ...

Mẫu Đề án Ban Kiểm tra

... ...

Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội

... ...

Mẫu Nghị quyết Đại hội

.. ..

Mẫu Đề án nhân sự Ban Chấp hành

... ...

Mẫu Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

... ..

Mẫu báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành

.. ...

Mẫu Báo cáo công tác Hội

Số 30-HD/BTCTW 13/4/2020

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TƯ, ngày 12/9/2021 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác Hội

Số 07/HD-CTĐ 25/5/2021

Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hưng Yên

Số 18/KH-CTĐ 01/02/2021

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

Số 07/HD-CTĐ 25/5/2021

Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hưng Yên

số 18/KH-CTĐ 01/02/2021

Kế hoạch tổ chức đại hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Số 45-CV/BDVTU 19/02/2021

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số 32/KH-BATGT 09/02/2021

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

Số 02/KH-UBND 05/01/2021

Kế hoạch thực hiện quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Số 03/KH-UBND 05/01/2021

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021

Số 159/KH-UBND 30/12/2020

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên