Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số: 31 /KH.CTĐ.THTTN 05/10/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Tiếng hát Chữ thập đỏ ” tỉnh Hưng Yên năm 2020

Số: 27 /CTPH-HCTĐ-SGDĐT-TĐTN 18/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP  Hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học  Năm học 2020-2021

Số 106/KH-UBND 20/8/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 21 /BC - CTĐ.THTTN 20/8/2020

BÁO CÁO Kết quả Hoạt động hè năm 2020

Số: 20 /CV - CTĐ.THTTN 20/8/2020

V/v cung cấp tin, bài phục vụ công tác truyền thông Chữ thập đỏ

Số 189/HD-TƯHCTĐ 05/8/2020

Hướng dẫn công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2020 - 2021

Số 40/QC-TƯHCTĐ 04/03/2020

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tình nguyện viên Chữ thập đỏ

Số 24/HD-TƯHCTĐ 19/02/2020
Số 282/QĐ-TTg 08/3/2018

Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số: 21 /NQ-TƯHCTĐ 21/ 01/ 2019

NGHỊ QUYẾT phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên  Chữ thập đỏ trong tình hình mới

Số 277/2020/NQ-HĐND 07/5/2020

Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/CT-UBND 15/8/2020

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới

số 08/KH/HCTD-HVHNT 20/5/2020

Thể lệ, kế hoạch cuộc thi sáng tác, tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề " Trao thêm yêu thương"

Số 145/KH-UBND 24/12/2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền cửa người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số 41/2019/QĐ-UBND 26/12/2019

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công thương

Số 05/CĐ-BCH 01/8/2019

Công điện của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên

Số 20/2019/KTTV10 11/7/2019

Dự báo khí tượng thủy văn, tuần 2 tháng 7 năm 2019

Số 1660/UBND-NC 04/7/2019

Công văn tăng cường quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Số: 19/QC-TƯHCTĐ 18/01/2019

Quy chế quản lý tập huấn viên, hướng dẫn viên sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số 20/KH-UBND 18/02/2019

Kế hoạch lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên