HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HƯNG YÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Doãn Thế Dương

Địa chỉ: Đường Đông Thành - P.Quang Trung - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.35 111 99

Email: chuthapdohungyen@gmail.com