Lĩnh vực hoạt động

THỨ 3 ,  22/05/2018  13:40:53 Lượt xem: 45540

Lĩnh Vực Hoạt Động

1. Hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

2. Hoạt động chữ thập đỏ về chăm sóc sức khỏe

3. Hoạt động chữ thập đỏ về sơ cấp cứu ban đầu

4. Hoạt động chữ thập đỏ về hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác

5. Hoạt động chữ thập đỏ về tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa

6. Hoạt động chữ thập đỏ về tuyên truyền các giá trị nhân đạo

7. Hoạt động chữ thập đỏ về phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ