BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TỈNH LÀM VIỆC VỚI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

04/10/2023  Lượt xem: 330

Sáng ngày 04/10/2023, tại phòng họp 117 UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã có buổi làm việc với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Dự Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, lãnh đạo sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kết quả trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 46 cuộc hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 17.000 lượt người tham gia đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 15.561 đơn vị máu đạt 155,6% Kế hoạch Trung ương giao và đạt 93,4% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng so với năm 2021 là 2.366 đơn vị máu, trong đó phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức được  40 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 11.847 đơn vị máu. Kết quả trong 09 tháng đầu năm 2023,  Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 36 cuộc hiến máu, tiếp nhận 14.237  đơn vị máu, đạt 142,37% kế hoạch Ban chỉ đạo quốc gia giao, đạt 113,1% kế hoạch UBND tỉnh giao, trong đó phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức được 30 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận  9.920 đơn vị máu. Dự kiến  các tháng còn lại của năm 2023 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với  các cơ sở tiếp nhận máu Trung ương tổ chức 08-10 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu. Chỉ tiêu tiếp nhận máu năm 2024 với Viện Huyết học- Truyền máu trung ương, trong đó dự kiến tổ chức 40 ngày hội HMTN, tiếp nhận khoảng 15.000 đơn vị máu.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Doãn Thế Dương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh  báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện tại tỉnh Hưng Yên