Văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số 170/TB-VP 02/7/2018

Thông báo phân công nhiệm vụ chuyên viên văn phòng UBND tỉnh

Số 18/CT-TTg 09/7/2018

Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới

Số 223/GM-UBND 02/7/2018

Tổng kết 5 năm Pháp lệnh ưu đãi người có công

Số 143/HD-TƯHCTĐ 11/6/2018

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X

Số 21/2018/QĐ-UBND 15/6/2018

Quyết định quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số 489-CV/ĐUK 26/6/2018

Công văn về việc tuyên truyền luật an ninh mạng

Số 103/TB.CTĐ-TCHC 28/6/2018

Thông báo kết thúc tuyển sinh chương trình " Học kỳ nhân ái" 2018

Số 30/BC.CTXH-CTĐ 14/6/2018

Báo cáo kết quả tháng nhân đạo 2018

không có số Tháng 4/2018

Đề cương tuyên truyền tháng nhân đạo 2018 và ngày quốc tế Chữ thập đỏ 8/5

Số 13/CTĐ-KH.CTXH 18/4/2018

Kế hoạch tổ chức tháng nhân đạo 2018

Số 05/BC.CTXH-CTĐ 28/2/2018

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC(giai đoạn 2009-2018)

Số 282/QĐ-TTg 8/3/2018

Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 8/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X

Số 14/QĐ-CTĐ 17/01/2018

Quyết định khen thưởng năm 2017

Số 1678-CV/TU 07/6/2018

Công văn của tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

số 01B/KH-BCĐ 24/01/2018

Kế hoạch chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết Mậu Tuất

Số 01/KH-BCĐ 22/01/2018

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu năm 2018

Số 59/BC-CTĐ 03/4/2018

Báo cáo công tác Hội và phong trào nhân đạo từ thiện quý 3 năm 2018

36/KH-BVĐ 15/3/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy về việc xây dựng Quỹ BTNNCĐDC năm 2018...

Số 38/BC-CTĐ 07/02/2018

Báo cáo kết quả hoạt động Công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

04/KH.CTĐ-THTTN 17/04/2018

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018; Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 29/3/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về công tác truyền thông năm 2018. Hội chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch truyên truyền công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Hưng Yên năm 2018.