Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số 45-CV/BDVTU 19/02/2021

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số 32/KH-BATGT 09/02/2021

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

Số 02/KH-UBND 05/01/2021

Kế hoạch thực hiện quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Số 03/KH-UBND 05/01/2021

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021

Số 159/KH-UBND 30/12/2020

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số 150/KH-UBND 09/12/2020

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025

Số: 31 /KH.CTĐ.THTTN 05/10/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Tiếng hát Chữ thập đỏ ” tỉnh Hưng Yên năm 2020

Số: 27 /CTPH-HCTĐ-SGDĐT-TĐTN 18/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP  Hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học  Năm học 2020-2021

Số 106/KH-UBND 20/8/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 21 /BC - CTĐ.THTTN 20/8/2020

BÁO CÁO Kết quả Hoạt động hè năm 2020

Số: 20 /CV - CTĐ.THTTN 20/8/2020

V/v cung cấp tin, bài phục vụ công tác truyền thông Chữ thập đỏ

Số 189/HD-TƯHCTĐ 05/8/2020

Hướng dẫn công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2020 - 2021

Số 40/QC-TƯHCTĐ 04/03/2020

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tình nguyện viên Chữ thập đỏ

Số 24/HD-TƯHCTĐ 19/02/2020
Số 282/QĐ-TTg 08/3/2018

Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số: 21 /NQ-TƯHCTĐ 21/ 01/ 2019

NGHỊ QUYẾT phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên  Chữ thập đỏ trong tình hình mới

Số 277/2020/NQ-HĐND 07/5/2020

Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/CT-UBND 15/8/2020

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới

số 08/KH/HCTD-HVHNT 20/5/2020

Thể lệ, kế hoạch cuộc thi sáng tác, tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề " Trao thêm yêu thương"

Số 145/KH-UBND 24/12/2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền cửa người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên